Rada žáků

Rada žáků, žáky zvolení zástupci žáků 6.-9. tříd, se schází s metodikem prevence 1x měsíčně za účelem plánování a koordinace preventivních aktivit jednotlivých tříd. Podporuje zodpovědnost žáků ve vzdělávání, jejich podíl na chodu školy. Je prostředkem pro přenos informací mezi třídami a podporuje spolupráci mezi ročníky. Navrhuje a ve spolupráci s učiteli a spolužáky realizuje jednotlivé preventivní aktivity. Předkládá návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

1. schůzka:     úterý 17.9.  7:00 

Projednáno: přivítání, seznámení, náplň práce rady žáků, pravidla

Úkoly: seznámit spolužáky se schránkou na dveřích ŠPP a možností nahlášení (i anonymního) problémů přes internetové stránky          školy (Nenech to být), připravit návrhy na zlepšení chodu školy,  návrhy preventivních aktivit jednotlivých tříd druhého                        stupně  směrovaných žákům na 1.stupni

2.schůzka:     úterý 22.10.  7:00

Dokumenty ke stažení: