Rada žáků

Rada žáků, žáky zvolení zástupci žáků 6.-9. tříd, se schází s metodikem prevence 1x měsíčně za účelem plánování a koordinace preventivních aktivit jednotlivých tříd. Podporuje zodpovědnost žáků ve vzdělávání, jejich podíl na chodu školy. Je prostředkem pro přenos informací mezi třídami a podporuje spolupráci mezi ročníky. Navrhuje a ve spolupráci s učiteli a spolužáky realizuje jednotlivé preventivní aktivity. Předkládá návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

1. schůzka:     úterý 17.9.  7:00 

Projednáno: přivítání, seznámení, náplň práce rady žáků, pravidla

Úkoly: seznámit spolužáky se schránkou na dveřích ŠPP a možností nahlášení (i anonymního) problémů přes internetové stránky      školy (Nenech to být), připravit návrhy na zlepšení chodu školy,  návrhy preventivních aktivit jednotlivých tříd druhého                      stupně  směrovaných žákům na 1.stupni

2.schůzka:     úterý 22.10.  7:00

Projednáno: přivítání, zhodnocení minulého školního měsíce, představení návrhů preventivních aktivit pro děti z prvního stupně

Úkoly: sehnat si garanta projektu prevence, naplánovat další kroky k realizaci, připravit podklady pro další radu žáků, kam bude pozvána paní ředitelka

3.schůzka:      úterý 26.11. 7:00

Naším speciálním hostem byla paní ředitelka. Prodiskutovali jsme s ní vše, co nás pálí, pronesli své návrhy a diskutovali o škole.

Projednáno: přivítání, program setkání, přívítání paní ředitelky, úvodní řeč paní ředitelky, projednání návrhů a připomínek žáků, společná diskuse; plánované praventivní aktivity, nový návrh pro zapojení všech žáků školy – vyhlásit soutěž “kdo vymyslí nejlepší logo pro Radu žáků”

Úkoly: pokračovat v plánování a začít uskutečňovat společné aktivity (1.+2.st.), přichystat a zahájit soutěž, prodiskutovat v třídách (úkol od paní ředitelky) pohled žáků na pravidla užívání mobilních telefonů ve škole

SOUTĚŽ (klikni zde a dozvíš se víc):

Dokumenty ke stažení: