Rada žáků

Rada žáků, žáky zvolení zástupci žáků 6.-9. tříd, se schází s metodikem prevence 1x měsíčně za účelem plánování a koordinace preventivních aktivit jednotlivých tříd. Podporuje zodpovědnost žáků ve vzdělávání, jejich podíl na chodu školy. Je prostředkem pro přenos informací mezi třídami a podporuje spolupráci mezi ročníky. Navrhuje a ve spolupráci s učite     li a spolužáky realizuje jednotlivé preventivní aktivity. Předkládá návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

______________________________________________________________________

5. schůzka: hosté: paní ředitelka, paní učitelka Pártlová

projednáno: školní jídelna  / prosba paní ředitelky -1-; co se povedlo: návrh rady / klidové zóny ve škole – dáváme žádost městu Stochov o peníze na  odpočinkovou, čtecí, klidovou místnost / vytvoříme ze školní knihovny (pohodlné místo k sezení a válení se – budou tam pohovky, sedáky, polštářky, stohovatelné židle, příští rok možnost nových kroužků a využití v hodinách čtení a dalších hodinách, nový prostor určený ke čtení a studiu) .. pokud se podaří a získáme podporu města, koupíme také nové knihy ; paní učitelka Pártlová navrhla vytvořit malou knihovničku ve vestibulu školy  (inspirace „Knihobudkou“)/ u vrátnice -2-; žáci by rádi se školou jezdili na výlety do zahraničí -3-; žáci navrhují, co by chtěli dělat na „Den dětí“-4-; diskuse o plánovaných aktivitách / 2. stupeň pro první

úkoly:

1 – seznámit třídy s myšlenkou zřídit „ochutnávkovou komisi“ z řad rodičů (každý den v 11:20 alespoň jeden rodič dostane ochutnávkové jídlo v jídelně) a pokusit se oslovit rodiče, seznam rodičů do 25.2. p. uč. Beznoskové (nebo během út 25.2.)

2 – shromáždit nápady ve třídách, jak zřídit knihovničku ve vestibulu školy /krabice? Stará skříňka? Návrh názvu / nápisu? Ozdobit? Kam postavit? (na příští radu)

3 – zeptat se jednotlivých učitelů, zda mají chuť zorganizovat zájezd do zahraničí

4 – navrhnout aktivity vhodné pro „Den dětí“ (na příští radu)

__________________________________________________________________________

1. schůzka:     úterý 17.9.  7:00 

Projednáno: přivítání, seznámení, náplň práce rady žáků, pravidla

Úkoly: seznámit spolužáky se schránkou na dveřích ŠPP a možností nahlášení (i anonymního) problémů přes internetové stránky      školy (Nenech to být), připravit návrhy na zlepšení chodu školy,  návrhy preventivních aktivit jednotlivých tříd druhého                      stupně  směrovaných žákům na 1.stupni

2.schůzka:     úterý 22.10.  7:00

Projednáno: přivítání, zhodnocení minulého školního měsíce, představení návrhů preventivních aktivit pro děti z prvního stupně

Úkoly: sehnat si garanta projektu prevence, naplánovat další kroky k realizaci, připravit podklady pro další radu žáků, kam bude pozvána paní ředitelka

3.schůzka:      úterý 26.11. 7:00

Naším speciálním hostem byla paní ředitelka. Prodiskutovali jsme s ní vše, co nás pálí, pronesli své návrhy a diskutovali o škole.

Projednáno: přivítání, program setkání, přívítání paní ředitelky, úvodní řeč paní ředitelky, projednání návrhů a připomínek žáků, společná diskuse; plánované praventivní aktivity, nový návrh pro zapojení všech žáků školy – vyhlásit soutěž “kdo vymyslí nejlepší logo pro Radu žáků”

Úkoly: pokračovat v plánování a začít uskutečňovat společné aktivity (1.+2.st.), přichystat a zahájit soutěž, prodiskutovat v třídách (úkol od paní ředitelky) pohled žáků na pravidla užívání mobilních telefonů ve škole

4. schůzka:     úterý 17.12.19

Projednáno: přivítání, program setkání, přivítání paní psycholožky, shrnutí uplynulého měsíce ve škole – nic k projednání; plánované preventivní aktivity uskutečněné v prosinci – 8.B/2.B vánoční setkání, ostatní třídy mají naplánováno uskutečnění po Vánocích nebo v jarních měsících;

diskutovaná témata: školní jídelna – seznámení s výsledkem jednání paní ředitelky a vedoucí školní jídelny, ne/zákaz mobilních telefonů ve škole – diskuse – pro a proti, seznámení ostatních s výsledkem projednání ve třídách / stanovisko žáků sdělila paní ředitelce MP Beznosková

volba tří nejlepších log rady žáků a následná volba loga RŽ ( v dopoledním čase) všemi žáky školy

Úkoly: zvolit nejlepší logo RŽ, vyhlásit vítěze a odměnit, logo umístit na stránky školy, pokračovat v plánování a začít uskutečňovat preventivní aktivity

SOUTĚŽ (klikni zde a dozvíš se víc):                             hlasujeme pro nejlepší logo – klik

Dokumenty ke stažení:

[googlediskfirmy dir=”1H5Ur_BIKVk3YNHgMCTgUb7zRoYtHOzDz” mode=”files” viewrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|subscriber|ucitele_zakladni|zus_ucitel|guest” sortfield=”created” downloadrole=”all” canpopout=”1″ showsharelink=”1″ upload=”1″ uploadrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|subscriber|ucitele_zakladni|zus_ucitel” overwrite=”1″ rename=”1″ renamefilesrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” renamefoldersrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” move=”1″ movefilesrole=”administrator|druzina_ucitele|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” movefoldersrole=”administrator|druzina_ucitele|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” editdescription=”1″ editdescriptionrole=”administrator|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” delete=”1″ deletefilesrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” deletefoldersrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” addfolder=”1″ addfolderrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” ]