Výchovný poradce

aktuálně:

vložen nový dokument (úplně dole na této stránce)/ info k přijímacím zkouškám

vložen nový dokument (úplně dole na této stránce)/ Desatero pro rodiče předškoláků

přijímací řízení a zkoušky na SŠ / přihlášky k potvrzení školou odevzdávejte třídním učitelkám do 14.2., nejpozději 1.3. je nutné odevzdat  přihlášky střední škole

Mgr. Ludmila Beznosková

e-mail: [email protected]

tel.: 604388207

konzultační hodiny: úterý 13:45 – 16:00, po domluvě i kdykoli jindy

ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE:

  • kariérové poradenství – pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě žáků, zprostředkování vyšetření profesního zaměření, poskytování informací o možném dalším vzdělávání
  • zprostředkování vyšetření speciálních vzdělávacích potřeb
  • příprava podmínek pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vyhledávání žáků s rizikem či projevy problematického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům, jejich rodičům a učitelům
  • posilování průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • poskytování metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do švp
  • poskytování informací o další pomoci, školských a poradenských zařízeních v regionu

Proč přijít?

  • chcete se poradit, naplánovat další kroky, či si jen utřídit myšlenky, promluvit si o problému týkajícím se čehokoli výše zmíněného, problému s dítětem, prospěchem, chováním, školou apod.

volba povolání – nejbližší akce:

7.11. proběhlo ve škole setkání rodičů a zástupců gymnázií, SOŠ, SOU, OU.. (foto). Volbě povolání se věnujeme v hodinách OV, byli jsme na veletrhu středního vzdělávání v Kladně, navštěvujeme s žáky projektové dny středních škol a učilišť a zástupce škol vítáme také v hodinách OV. (další foto Stochov  Kladno Stochov )

Na individuální konzultace je možné přijít každé úterý.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY souhrnné info

info – OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

kam dál?

jak se rozhodnout?

TESTY

Přijímací zkoušky (CERMAT)

Přijímací zkoušky (Scio)

Přijímací zkoušky (MŠMT)

DNY OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

aktuální informace o dnech otevřených dveří také na nástěnce ve škole

burzy: /momentálně žádná aktuální burza škol

Dokumenty ke stažení:

[googlediskfirmy dir=”1ko5BDOIYO_AJd9auu6a74ZuEH8ki5fCH” mode=”files” viewrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|subscriber|ucitele_zakladni|zus_ucitel|guest” sortfield=”created” downloadrole=”all” canpopout=”1″ showsharelink=”1″ upload=”1″ uploadrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|subscriber|ucitele_zakladni|zus_ucitel” overwrite=”1″ rename=”1″ renamefilesrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” renamefoldersrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” move=”1″ movefilesrole=”administrator|druzina_ucitele|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” movefoldersrole=”administrator|druzina_ucitele|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” editdescription=”1″ editdescriptionrole=”administrator|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” delete=”1″ deletefilesrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” deletefoldersrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” addfolder=”1″ addfolderrole=”administrator|author|contributor|druzina_ucitele|editor|spec_tr_ucitel|spravce_webu|ucitele_zakladni|zus_ucitel” ]